Videoanalyse, AI, MSD, IVS

Med videoanalyse går konventionel videoovervågning fra at være et bagudrettet værktøj til at være et proaktivt redskab, som kan bruges aktivt i hverdagen.

Videoanalyse kan installeres på dit eksisterende videoovervågningssystem eller installeres direkte på en specialopgave. 

AI kamera har i dag simple analyser som kan reagere ved forskellige parametrer.

 

Områdesikring

Med eksisterende eller nye kameraer konfigurerer et virtuelt hegn omkring din ejendom.

Hvis uvedkommende træder ind på din matrikkel, så modtager du en alarm.

Parkeringsløsning


Komplet parkeringsløsning til P-anlæg eller P-huse med nummerpladeregistrering, ledige p-pladser, P-system mv.

Forsvundet emne


Med videoanalyse kan vi detektere om der forsvinder et emne eller om der efterlades et emne.

Menneskelige bevægelser


Skeleton analysen registrerer den menneskelige bevægelse.

Det kan bruges aktivt til at få alarmer eller give alarmer.

Videopatruljering


Vores PTZ (pan – tilt – zoom) kameraer kan konfigureres til at patruljere over både små og store områder.

Autotracking er en funktion hvor kameraet følger objekter i bevægelse.

Persontælling


Med vores 3D kameraer kan vi tælle f.eks. kunder i en butik.

Vi kan også scanne over et større område og tælle forbipasserende.

Branddetektering


Med vores termiske kameraer kan vi detektere røg, temperatur og brand.

Få alarmer ved for høj varme eller ved røgudvikling.

Detektion af ulykke


Skeleton analysen kan bl.a. detektere personer der falder eller er røget ud af sengen.

Det kan kombineres med radar for hjertelyd.

Termisk perimetersikring


Med vores termiske kameraer kan vi sikre dit område i alt slags vejr.

Vi kan med analysen skelne mellem objekter, personer og biler.

Ansigtsregistrering


Med professionel ansigtsregistrering kan vi scanne forbipasserende.

Få en analyse om køn, alder og f.eks. etnisitet.

Detektion af menneske


Med videoanalyse kan vi detektere objekter, mennesker og køretøjer.

Derudover kan vi fjerne “støj” fra motionoptagelse.